Toll

EL ekspordi-
deklaratsioon

Kauba ekspordiga (toll väljaspoole Euroopa Liitu) seotud asjaajamine – tollivolitused, veoselehed, kauba saatelehed ja spetsifikatsioonid – ekspordideklaratsiooni ja selle lisalehtede koostamiseks. Tavaliselt kulub deklaratsiooni koostamiseks peal kaubaarve saamist 1-2 tundi.

Maksu- ja Tolliamet
Euroopa Liit
Arvutisuhtlus
Kinnitamine
Ametlik

EL impordi-
deklaratsioon

Välisriigist kauba importimiseks on vaja koostada vastav deklaratsioon ning tasuda kaubaga seotud tollimaksud. Kauba lahtitollimine (dokumendiformaalsused, plommide eemaldamine, läbivaatus) toimub tollilaos, tollitsoonis või ka sadama pääslas.

Maksu- ja Tolliamet
Euroopa Liit
Arvutisuhtlus
Kinnitamine
Ametlik

Maksuteenus
Eestis

Peale importdeklaratsiooni koostamist tuleb kauba tollitsoonist kättesaamiseks tasuda tolli- ja käibemaks. Pakume võimalust koheselt peale deklaratsiooni vormistamist ja eelkontrolli Maksu- ja Tolliametis tasuda importööri eest nõutud maksud ehk toll.

Maksu- ja Tolliamet
Eesti
Maksuarvestus
Kinnitamine
Maksukohustus

Välisriigi
impordi-
deklaratsioon

Veoteenuse osutamisel Väljaspool EL-i asuvatesse riikidesse tuleb tagada nõuetekohased tolliprotseduurid sihtriigis. Reeglina korraldab välisriigi impordiprotseduurid kauba saaja. Erandiks on Euroopa Liiduga piirnevad mõned riigid (Norra, Šveits jt.), kus impordideklaratsiooniga seotud asjaajamine toimub kiiresti ja veok saab riigipiiri ületada minutitega.

Norra
Euroopa Liit
Arvutisuhtlus
Kinnitamine
Ametlik

Välisriigi
ekspordi-
deklaratsioon

Kauba importimiseks välisriigist tuleb vormistada asukohamaa reeglitele vastav kaubadeklaratsioon. Reeglina korraldab asjaajamise kauba saatja, vahel ka veo tellija. Deklareerimise nõuded eri riikides on sarnased – müüja peab olema ennast registreerinud eksportöörina, kaup peab vastama mõlema riigi nõuetele, kaubaarve sisaldama vajalikke klausleid.

Norra
Euroopa Liit
Arvutisuhtlus
Kinnitamine
Ametlik

EL transiidi-
deklaratsioon

Euroopa Liitu läbiva plommitud kauba (Nt. Norra-Türgi, Ukraina-Norra) maanteeveoks tuleb vormistada EXA, T1 või T2 deklaratsioonid. Transiidi käigus võib ette tulla kauba omaniku muutust kaubaveo ajal, või ka vedaja vahetust.

Üleilma
Norra
Hiina-EU
Üleilma
Ametlik

Muud veose-
dokumendid

Lisaks tollidokumentidele ja kaubaarvetele kasutatakse rahvusvahelises veoseveos CMR saatelehte, kuhu on märgitud veose andmed, laadimispunktid ja saaja/vastuvõtja kinnitused. Siseriiklikus veos kasutatakse veose saatelehte ja/või kohaletoimetamise kirjalikke kinnitusi.

Dokumendid
CMR
Dokumendi koostamine
Deklaratsioon

Tellimisvorm => vedu või kolimine

Copyright © 2014-2022 Captus Cargo All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.