Liin

Tallinn-
Tartu

CCE – Captus 3h Cargo Express sõidab Tallinnast Tartusse
igal teisipäeval ja neljapäeval
(va. riigipühad)
Väljumine Tallinnast 11:30, saabumine Tartusse 14:00
Tallinna terminal (Betooni 6) avatud kaupade vastuvõtuks 6:00-20:00
Tartu terminal (Ravila 63b) teenindab kliente 7:00-17:30

Tallinn
Liinivedu
Tartu

6:00-10:00 kauba vastuvõtul hind KM-ta
10:00 PLL – kaubaalusel saadetise mõõdud
cm 80 100 120 160 180 200
80 10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 20.00
100 10.00 12.50 12.50 20.00 22.50 22.50
120 10.00 12.50 20.00 20.00 22.50 25.00
160 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 40.00
200 20.00 22.50 25.00 40.00 45.00 45.00
220 20.00 25.00 35.00 40.00 45.00 47.50
240 20.00 25.00 40.00 40.00 45.00 50.00
10:01-10:30 kauba vastuvõtul hind KM-ta
10:30 PLL – kaubaalusel saadetise mõõdud
cm 80 100 120 160 180 200
80 11.67 11.67 11.67 23.33 23.33 23.33
100 11.67 14.17 14.17 23.33 25.83 25.83
120 11.67 14.17 23.33 23.33 25.83 28.33
160 23.33 23.33 23.33 46.67 46.67 46.67
200 23.33 25.83 28.33 46.67 51.67 51.67
220 23.33 28.33 40.00 46.67 51.67 54.17
240 23.33 28.33 46.67 46.67 51.67 56.67
10:31-11:00 kauba vastuvõtul hind KM-ta
11:00 PLL – kaubaalusel saadetise mõõdud
cm 80 100 120 160 180 200
80 13.33 13.33 13.33 26.67 26.67 26.67
100 13.33 15.83 15.83 26.67 29.17 29.17
120 13.33 15.83 26.67 26.67 29.17 31.67
160 26.67 26.67 26.67 53.33 53.33 53.33
200 26.67 29.17 31.67 53.33 58.33 58.33
220 26.67 31.67 45.00 53.33 58.33 60.83
240 26.67 31.67 53.33 53.33 58.33 63.33
11:01-11:15 kauba vastuvõtul hind KM-ta
11:15 PLL – kaubaalusel saadetise mõõdud
cm 80 100 120 160 180 200
80 14.17 14.17 14.17 28.33 28.33 28.33
100 14.17 16.67 16.67 28.33 30.83 30.83
120 14.17 16.67 28.33 28.33 30.83 33.33
160 28.33 28.33 28.33 56.67 56.67 56.67
200 28.33 30.83 33.33 56.67 61.67 61.67
220 28.33 33.33 47.50 56.67 61.67 64.17
240 28.33 33.33 56.67 56.67 61.67 66.67
CLL ehk väikepakend, hind KM-ta
CLL Mõõdud – kuni 80 x 40 x 40cm, 40kg
Kell 6-10 10:01-10:30 10:31-11:00 11:01-11:15
Hind 8.33 9.16 10.00 10.83
Linnas väljasõidul lisahind KM-ta
Linn PLL – kaubaalusel saadetise mõõdud
cm 80 100 120 160 180 200
80 8.33 8.33 8.33 16.66 16.66 16.66
100 8.33 8.33 8.33 16.66 16.66 16.66
120 8.33 8.33 16.66 16.66 16.66 16.66
160 16.66 16.66 16.66 33.32 33.32 33.32
200 16.66 16.66 16.66 33.32 33.32 33.32
220 16.66 16.66 24.99 33.32 33.32 33.32
240 16.66 16.66 33.32 33.32 33.32 33.32
Linn – adressaadid Tallinnas või Tartus
Regioonis väljasõidul lisahind KM-ta
Regioon PLL – kaubaalusel saadetise mõõdud
cm 80 100 120 160 180 200
80 18.33 18.33 18.33 36.66 36.66 36.66
100 18.33 18.33 18.33 36.66 36.66 36.66
120 18.33 18.33 36.66 36.66 36.66 36.66
160 36.66 36.66 36.66 73.32 73.32 73.32
200 36.66 36.66 36.66 73.32 73.32 73.32
220 36.66 36.66 54.99 73.32 73.32 73.32
240 36.66 36.66 73.32 73.32 73.32 73.32
Tallinna regioon: Jüri, Paldiski, Keila, Saue, Saku, Kiili, Maardu ja Loo
Tartu regioon: Põltsamaa, Viljandi, Põlva, Räpina, Võru, Valga, Otepää ja Elva

Eesti
Tallinn
Tartu
Kaubaalused
Kaubaterminaal
Maantee

CCE – Cargo Express kaubaliini teeninduseeskirjad
1. Teenuse osutamise kord
1.1. Käesolev teeninduseeskiri on Captuse poolt kehtestatud alates 1.novembrist 2015.a.
1.2. Cargo Express Teenust osutab Captus OÜ (Captus) lähtudes käesolevast eeskirjast
1.3. Teenus – Tellija Saadetise kohale toimetamine Tallinna ja Tartu piirkonna Saajale
1.4. CCE – Regulaarne kaubaveoliin 11:30-14:00 igal teisipäeval ja neljapäeval (va. riigipühad)
1.5. Tallinna terminal, Betooni 6, Tallinn (Rain AS-i laadimislüüsid 1-8), on avatud 6:00–20:00
1.6. Tartu terminal, Ravila 63b, Tartu, on avatud tööpäeviti 07:00–17:30
1.7. Saadetis – Tellija poolt edastatud pakendatud kaubad alustel (PLL) või pakkekastis (CLL)
1.8. Ühe PLL maksimaalsed mõõdud: pikkus 2.4m, laius 2.0m, kõrgus 2.3m ja kaal 1.2 tonni
1.9. Ühe CLL maksimaalsed mõõdud: 80 x 40 x 40cm ja kaal kuni 40kg
1.10. Saateleht (Töökäsk) – Tellija arusaadavalt ja loetavalt täidetud vorm Teenuse saamiseks
1.11. Tellija markeerib Saadetise iga pakendi kleebisega, kuhu kirjutab Töökäsu 4-kohalise numbri
1.12. Tellija teenindusaeg laadimislüüsis või estakaadil Saadetise üleandmiseks on kuni 10 minutit
1.13. Captus arvestab teenustasu hinnakirja alusel lähtudes kaubaalusel pakendi (edaspidi PLL, koos CLL-ga LL) poolt hõivatava ruumiosa põrandapinna suurusest ja kaalust
1.14. Saadetised saab Saaja kätte terminalist või vastava tellimuse korral tagaluuktõstukiga veoauto väljasõidul Linna ning Regiooni adressaatidele
1.15. CCE-ga edastatavate saadetiste vastuvõtt lõpetatakse 15 minutit enne väljasõitu terminalist
1.16. Saadetise üleandmisel Tallinna terminalis peale 10:00 arvestatakse lisatasu iga 15 minuti eest
1.17. Veoautoga väljasõite teenindatakse 8:00-18:00, veok on varustatud tagaluuktõstukiga
1.18. Linn – Tallinna ja Tartu linna territooriumidel paiknevad adressaadid
1.19. Regioon – Tallinna piirkonna asulad (Jüri, Paldiski, Keila, Saue, Saku, Kiili, Maardu ja Loo) ja Tartu piirkonna asulad (Põltsamaa, Viljandi, Põlva, Räpina, Võru, Valga, Otepää ja Elva)
1.20. Väljasõidul teiste adressaatide juurde rakendatakse kokkuleppelisi veohindu
1.21. Saadetise hoiutasu arvestatakse igakordsel Saadetise viibimisel terminalis kl.24:00 / 0:00. Hoiutasu ei arvestata Saadetise väljasaatmise kuupäeva eest
1.22. Terminalil on õigus Tellijalt Saadetise vastuvõtust keelduda, kui see ei vasta p.2 nõuetele
1.23. Teenuse hinnakiri on avaldatud Captuse koduleheküljel www.captus.ee. Captusel on õigus hinnakirja ühepoolselt muuta.
2. Nõuded Saadetisele, Captuse vastutuse ulatus, keelatud kaubad
2.1. Tellija pakendab Saadetise, välistades deformeerumise, purunemise või muul moel kahjustumise Saadetise tavapärasel käitlusel kaubaveol ja/või ladudes
2.2. Tellija PLL on kaubaalusel selliselt, et see on tõstukiga tavapäraselt käideldav 3-st küljest
2.3. Captus ei vastuta Saadetise kaotsimineku või kahjustumise eest, kui see on ohu tagajärg, mis on lahutamatult seotud vähemalt ühega järgmistest asjaoludest:
2.3.1. Saadetise ebapiisav pakkimine, kaubaalusele kinnitamine või markeerimine Tellija poolt
2.3.2. Saadetise vedamine mahutis või muus kinnises konteineris, elusloomade ja taimede vedu
2.3.3. Saadetise loomulik omadus, mille tõttu see on eriti kergesti kahjustatav, eelkõige purunemise, funktsioonihäirete, rooste, riknemise, kuivamise või väljavoolamise tõttu
2.4. Captus ei vastuta väärismetallide, juveelide, vääriskivide, raha, kirjamarkide, müntide, väärtpaberite või dokumentide eest. Captus ei vastuta esemete eest, mida ei saa asendada
2.5. Saadetis ei tohi sisaldada radioaktiivseid, keskkonnaohtlikke esemeid ja aineid, lõhkeaineid, samuti esemeid mille vedu ja omamine on kriminaalselt karistatav. Tellija peab hüvitama Captusele kõik kahjud ja kulud, mis tekkivad nimetatud esemete ja ainetega
3. Kaubaveo tingimused
3.1. Captuse veokite väljasõidud Saadetise teenindamiseks tööpäeviti kl. 7:00-18:00
3.2. Väljasõidul Saadetise laadimiseks tagab Tellija Captus veokile parkimiskoha ja tagaluuktõstukiga laadimiseks sobivad tingimused (ligipääs objektile jt) ning on kohustatud hüvitama parkimisega seotud nõuded, kui need tekkisid laadimise ajal
3.3. Saadetis antakse Saajale või Tellijale üle isikuttõendava dokumendi alusel allkirja vastu
3.4. Kui Saaja ei võtnud kaupa vastu Kättetoimetamise aadressil, või kui Kättetoimetamise aadress ja Saaja kontakt on ebaselged, tuuakse Saadetis terminali, kust Saaja selle kätte saab või Tellija tellib lisatasu eest uue Väljasõidu
3.5. Saadetist, mida Saaja pole vastu võtnud või järele tulnud, hoitakse terminalis kuni 7 päeva
3.6. Captus esitab Töökäsu alusel Teenuse eest Tellijale arve vastavalt hinnakirjale
3.7. Ilma krediidilepinguta Tellija tasub teenuse eest ettemaksuna enne Saadetise üleandmist
3.8. Captus ei ole kohustatud Saadetist teenindama, kui Teenuse eest pole tasu makstud
3.9. Kaubaterminalid Tallinnas ja Tartus sularaha ja kaardimakseid vastu ei võta
3.10. Tellija saadab maksekorralduse koopia Captuse e-posti aadressile arved@captus.ee
4. Pretensioonide käsitlemise kord
4.1. Saadetis loetakse hilinenuks, kui Saadetise üleandmine viibib 24 tundi
4.2. Teenusega seotud pretensioonid tuleb esitada Captusele kirjalikus vormis 7 päeva jooksul
4.3. Saadetis, millele Saaja pole järele tulnud 7 päeva jooksul, toimetatakse tagasi väljasaatmise terminali, kus seda hoitakse 7 päeva, mille jooksul Tellija peab tagama Saadetise tagasivõtu või uue Teenuse tellimise
4.4. Väljavõtmata Saadetised tagastatakse Tellijale, kes tasub Saadetise tagasisaatmise hinnakirja 2-kordses määras, millele lisandub hinnakirja järgne hoiutasu
4.5. Captus vastutus, mis tuleneb kaubaveose kaotsiminekust või kahjustumisest, on kuni 8.33 SDR (Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühik) veose iga sellise kaotsi läinud või kahjustunud osa, mis on asendatav, kg kohta
5. Üldised tingimused
5.1. Tellimuse esitamise ja vastuvõtmisega (Lepingu sõlmimisega) näitavad Tellija ja Captus (Pooled) teineteise suhtes üles lugupidamist ja usaldust ning saavad aru, et Lepingu täitmine aitab saavutada Poolte majandus- või kutsetegevusest tulenevaid eesmärke
5.2. Poolte vahel kirjalikul teel edastatud dokumendid ja teave (veo- ja teised korraldused, Lepingu täitmise või Poolte majandustegevuse jaoks oluline informatsioon), on Pooltele õiguslikult siduv
5.3. Krediidilepingus või arvel sätestatud maksetähtaja ületamisel peale Saadetise kättesaamist, tasub Tasub tellija Teenuse eest hinnakirja 2-kordses määras, millele lisandub viivis 0.25% päevas tasumata põhinõude summast.
5.4. Pooled ei kanna vastutust ja Leping kuulub ühepoolselt lõpetamisele, kui Lepingu rikkumine on tingitud vääramatust jõust (Force majeure) – loodusõnnetused, maavärisemine, üleujutused, torm, tulekahju, sõjategevus, massirahutused, seadusandluse muutused, jt mõjud, mis muudavad võimatuks Lepingu täitmise, mida Pooled aktsepteerivad vääramata jõuna. Pooled peavad teineteist 2 (kahe) tööpäeva jooksul informeerima teineteist kirjalikult vääramatu jõu ilmnemisest
5.5. Tekkivate vaidluste korral rakendatakse Eesti Vabariigi õigust ja kokkuleppe mittesaavutamisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju Maakohtus. Käesoleva Tellimuse täitmisel juhindutakse CMR konventsioonist ja Võlaõigusseaduse (VÕS) sätetest, eeskätt VÕS 42. peatüki „Veoleping“ 1. jao (Kaubaveoleping) 1. (Üldsätted)

Eesti
Tallinn
Tartu
Kaubaalused
Kaubaterminaal
Maantee

Copyright © 2014-2022 Captus Cargo All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.